• Jazyky

  Naše škola je zapojena do řady projektů a jazykových kurzů. Informace k výuce jazyků a zahraničním zájezdům. Kurzy Cambridge Již několik …

 • Školní poradenské pracoviště

  Poradenská činnost v naší škole je zajišťována školním poradenským pracovištěm (ŠPP). Poradenské služby školy podléhají platné legislativě. Školní poradenské pracoviště …

 • Školní psycholog

  Vážení rodiče a žáci, naše škola je zapojena do projektu Nenech to být, který vytvořil anonymní online schránku důvěry, s …

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1


V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);

  k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

  Více Informací

  Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2024 – 2025

  Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tábor náměstí Mikuláše z Husi 45 vyhlašuje zápis žáků do 1. třídy pro školní …

  Zápis do MŠ 2024

  Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 vyhlašuje zápis do mateřské školy ve dnech 6.-7.5.2024 …

  ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

  Školní rok začíná v pondělí 4. září 2023. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.  Podzimní prázdniny připadnou …

  Vážení rodiče budoucích šesťáků

  Důležité soubory a formuláře pro budoucí šesťáky.

  Otevřená škola

  V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, výzva č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ získala základní a mateřská škola finanční prostředky ve výši 1.829.728,- Kč.

  Tyto prostředky budou využity na:

  • zajištění personální podpory MŠ. — školního asistenta pro děti ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ — podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání MŠ a ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání
  • zajištění personální podpory ZŠ — školního asistenta základním školám zejména pro žáky ohrožené školním neúspěchem

  Cílem celého projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivního vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a vzájemného sdílení zkušeností.

  Berlín 2024

  Vážení rodiče, právě jsme rozdali informační leták k zájezdu do Berlína. V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku a proveďte platbu dle instrukcí …

  Kliknutím na „Souhlasím“ nám poskytnete souhlas ke zpracování všech námi využívaných cookies, což pomáhá zejména s fungováním webové stránky, analýzou využití dat.   View more
  Souhlasím
  Nesouhlasím