Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45
nám. Mikuláše z Husi 45
390 01 Tábor

IČO: 00582590

ID datové schránky: kr8mib4

Kancelář školy:381 252 057, 381 252 976, 778 707 515
Ředitel školy: Mgr. Ladislav Křemen381 253 883
reditel@zsmikulasezhusi.cz
Personalistka: Veronika Kalouskovákancelar@zsmikulasezhusi.cz
Fax: 381 253 883
Ekonomka školy: Hana Cibulkováekonom@zsmikulasezhusi.cz
Statutární zástupce: Mgr. Jarmila Petrželová381 252 976
Zástupce ředitele: Mgr. Petra Horová381 252 976
Vedoucí školní jídelny: Veronika Vacková381 253 395, 771 126 535
jidelna@zsmikulasezhusi.cz (jídelna-odhlášky)
Žižkova bašta Tábor (školní družina)381 252 981, 778 707 525
Vedoucí učitelka MŠ (Dlouhá 340):
Mgr. Alena Němcová
381 251 174, 778 537 396
msdlouha@zsmikulasezhusi.cz
Vedoucí učitelka MŠ (Čelkovice):
Romana Krejčová
381 254 490, 778 537 395
mscelkovice@zsmikulasezhusi.cz
Školní metodik prevence: Mgr. Hana Prošková381 252 057
preventista@zsmikulasezhusi.cz
Výchovný poradce: Mgr. Stanislava Bělohlavová381 252 057
vych.poradce@zsmikulasezhusi.cz
Poradce pro volbu povolání: Mgr. Libuše Čulíková381 252 057   poradce.povolani@zsmikulasezhusi.cz
Konzultační hodiny: středa 8:00 – 8:30 hod.
Správce PC sítě a ICT koordinátor:
Mgr. Roman Věžník
spravcepc@zsmikulasezhusi.cz