Jarní měsíce knihy, aneb pojďme se inspirovat navzájem… 

Dle čtenářského maratonu přečteno 8573 stránek za 8 týdnů. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ ČETLI S NÁMI!!!!! 

Žáci 1. i 2. stupně měli v jarních měsících možnost, účastnit se projektu:  

„Měsíc knihy“. Po škole se zničehonic vyskytlo 16 tematických, téměř prázdných nástěnek, které čekaly na své zaplnění. U pohádkové tabule se nejvíce vyřádili naši nejmladší čtenáři, kteří vyzdobili nástěnku svými překrásnými barevnými příspěvky. Na druhém stupni se dle očekávání nejrychleji zaplňovala nástěnka s mangami a komiksy, pozadu nezůstala ani literatura dobrodružná a teenagerovská. Překvapením byly vlastní příspěvky poezie, stejně jako zajímavé citáty či originální pojetí tvorby Oscara Wilda. 

Ostatně posuďte sami, jak se to dětem povedlo😊…