Pracovní činnosti – 6. ročník

Letos jsme se v 6. ročníku věnovali nejen péči o zahrádku a školní dvůr, ale také jsme porovnávali způsoby ekologického a konvenčního farmaření. Na část záhonu žáci 6.A a 6.B vyseli hrách, který pomáhá regenerovat půdu. Zvolili jsme ekologický hrách. Vedle něho země odpočívá, je to úhor.

Mgr. Michaela Prágerová