Jazyky

Naše škola je zapojena do řady projektů a jazykových kurzů.
Informace k výuce jazyků a zahraničním zájezdům.

Kurzy Cambridge

Již několik let spolupracujeme s Evropským centrem jazykových zkoušek v Českých Budějovicích,
jsme partnerskou školou se statutem oficiálního přípravného centra,
s možností nahlížet do výsledků zkoušek vlastních studentů,
s možností využívat informační servis z Cambridge
s právem používat logo Cambridge.
Každoročně na naší škole probíhají přípravné kurzy k jednotlivým zkouškám Cambridge English.


Třídy s RVJ

součástí testu je poslech (výběr z více možností, doplnění informací) – na úrovni 5. ročníku (Movers)
slovní zásoba:
rodina, denní program, zvířata, dům, koníčky, škola, jídlo, město, popis osoby, oblečení,
gramatika:
to be, have got, Přítomný čas prostý, Přítomný čas průběhový, hodiny, předložky času, základní číslovky, řadové číslovky, dny v týdnu, měsíce, množné číslo podstatných jmen, vazba there is, minulý čas slovesa to be, sloveso CAN v přítomném čase