Školní poradenské pracoviště

Poradenská činnost v naší škole je zajišťována školním poradenským pracovištěm (ŠPP). Poradenské služby školy podléhají platné legislativě. Školní poradenské pracoviště je tvořeno odbornými pozicemi: školní psycholog, výchovný poradce, výchovný- kariérový poradce, metodik prevence.

Výchovný poradce

Poradce pro výchovu k povolání

Školní metodik prevence