Exkurze osmých ročníků do Brisku

Ve dnech 5. a 6. června se žáci osmých ročníků vypravili na exkurzi do Brisku, kde měli možnost seznámit se s výrobou zapalovacích svíček. Prošli jsme si téměř celým výrobním procesem a díky zajímavému výkladu našich průvodců jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a informací o těchto důležitých součástkách nejen pro automobilový průmysl. Velký dík patří panu Petru Indrovi, který nám tuto exkurzi umožnil.