Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2024 – 2025

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tábor náměstí Mikuláše z Husi 45

vyhlašuje

zápis

žáků do 1. třídy pro školní rok 2024 – 2025, který se koná

ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin

v pátek 12. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin

v budově základní školy ve třídě 3.B
(vstup hlavním vchodem z náměstí Mikuláše z Husi).

Zapsány budou všechny děti, narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018, a ty děti, které měly povolen odklad školní docházky v loňském roce.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Cizí státní příslušníci přinesou platný pas a doklad o povolení pobytu

V Táboře dne 5.2.2024

Mgr. Ladislav Křemen, ředitel
Základní školy a Mateřské školy Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45