• Jazyky

  Naše škola je zapojena do řady projektů a jazykových kurzů. Informace k výuce jazyků a zahraničním zájezdům. Kurzy Cambridge Již několik …

 • Školní poradenské pracoviště

  Poradenská činnost v naší škole je zajišťována školním poradenským pracovištěm (ŠPP). Poradenské služby školy podléhají platné legislativě. Školní poradenské pracoviště …

 • Školní psycholog

  Vážení rodiče a žáci, naše škola je zapojena do projektu Nenech to být, který vytvořil anonymní online schránku důvěry, s …

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.


V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Více Informací

Jarní měsíce knihy, aneb pojďme se inspirovat navzájem… 

Dle čtenářského maratonu přečteno 8573 stránek za 8 týdnů. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ ČETLI S NÁMI!!!!!  Žáci 1. i 2. stupně měli …

Exkurze do Berlína

Ve dnech 27.-30.05.2024 proběhla první čtyřdenní exkurze do Berlína s žáky 7.,8. a 9. tříd. Hned po šestihodinové cestě autobusem měly …

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Školní rok začíná v pondělí 4. září 2023. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.  Podzimní prázdniny připadnou …

Cestování za krásami Skotska

V prvním květnovém týdnu se početná výprava žáků naší školy vydala na poznávací zájezd do Skotska. Dlouhou cestu jsme si zpestřili …

Otevřená škola

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, výzva č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ získala základní a mateřská škola finanční prostředky ve výši 1.829.728,- Kč.

Tyto prostředky budou využity na:

 • zajištění personální podpory MŠ. — školního asistenta pro děti ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy
 • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ — podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání MŠ a ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání
 • zajištění personální podpory ZŠ — školního asistenta základním školám zejména pro žáky ohrožené školním neúspěchem

Cílem celého projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivního vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a vzájemného sdílení zkušeností.

Kliknutím na „Souhlasím“ nám poskytnete souhlas ke zpracování všech námi využívaných cookies, což pomáhá zejména s fungováním webové stránky, analýzou využití dat.   View more
Souhlasím
Nesouhlasím